Анализ „Тайният клиент“

Вие работите с клиенти. Бизнесът Ви е в ръцете на персонала, обслужващ клиентите. Как да разберете нивото на работа на хората, ангажирани с продажбите. Успяват ли да убедят клиентите, спазват ли правилата, които налагате? Отговор на тези въпроси дава нашият анализ „Тайният клиент“.

Специално обучени консултанти в ролята на анонимни клиенти анализират начините на работа на персонала Ви с клиенти, съпоставят с фирмени и европейски стандарти за успешни продажби, оценяват търговски умения и принос в продажбите.

Ползи за клиента: Получавате обективна и изчерпателна информация за работата на служители в областта на продажбите и обслужването на клиентите. Подобрявате уменията за продажба на търговския екип, определяте обучения и тренинг за оптимизиране на търговския процес.