Доц. д-р Драгомир Бояджиев

dragomir_boyadjievДоктор по икономика. Доцент по проблемите на управлението на човешките ресурси. Редовен преподавател в Университета за национално и световно стопанство – София, хоноруван преподавател в Нов Български университет /1998-2004/, Софийски университет /2002-2005/. Съосновател на Българската асоциация по управление и развитие на човешките ресурси.

Автор на над 100 публикации по проблемите на мениджмънта и управлението на човешките ресурси в специализирания и периодичен печат, статии, студии, учебници, монографии.

Член на Ротари клуб-София Витоша, Президент на клуба за 2002–2003 г.

Основател и ръководител на DB Interconsult-Management & Human Resource Consulting.