Личностни тестове

Въпросът за наличието или недостигът на личностни черти, необходими за работа на определена длъжност, вълнува и работодатели и кандидати за работа. Затова ние създадохме системата ProProfile, която определя личностни черти за изпълнение на трудови дейности. Прогнозира и/или идентифицира професионален успех на работното място. Анализира 17 личностни черти, засягащи начин на работа, обединени групите: Стил на работа, Устойчивост на стрес и работа под напрежение, Стил на общуване, Възприемане на себе си и другите, Мениджърски умения.

Системата поддържа «профил на успеха» на редица длъжности, и съпоставя профила на решилия теста с този на успешния служител.

Намира отговор на въпросите: Какви са личностните черти? Подходящ ли е личностният профил за заемане на определена длъжност? Притежава ли кандидат на дадена позиция личностни черти за успех в работата ? Защо служител има недобро трудово представяне?

 ProProfile e подходящ за работодатели и мениджъри като инструмент за подбор, атестиране, оценка на трудово представяне, развитие на кариерата и за кандидати за работа, служители и мениджъри, които се интересуват дали личностният им профил съвпада с избрана професия, кариера, длъжност.