Обучение на персонала

Организираме и провеждаме обучения и тренинги в различни области.

Използваме различни форми: лекции, дискусии, анализ на казуси, делови игри, прожекция на учебни филми, тестове, обсъждане и консултиране по проблемни ситуации. Тематиката, начинът на поднасяне, дискутираните примери, са изцяло практически насочени.

Конкретната продължителност и тематика договаряме съобразно потребностите на клиента.

Водени от идеята да бъдем максимално полезни, сме специализирани в провеждането на вътрешно фирмени обучения, по време на които оказваме и консултантска помощ.

В последните години се утвърдихме като една от малкото фирми в страната, провеждаща индивидуално обучение, съчетано с Coaching.

При формиране на екипите ни се водим от разбирането, че много хора могат да ви обучават, разказвайки прочетеното, но единици са тези, които практикувайки професията си, са описали придобития опит в свои книги и го споделят по време на обучението. Утвърдените имена на нашите лектори, техният опит и публикации са гаранция за качеството на провежданото обучение.

За да спестите време и средства и обучите тези Ваши служители, които действително се нуждаят от това, ние Ви предлагаме Определяне потребност от обучение on-line,  чрез тестовата система ProSkills.

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА:

Повишавате знанията и уменията на преминалите обучението Ваши служители, формирате успешни екипи, подобрявате комуникацията, преодолявате конфликтите.