Организационна култура

Ние ще Ви помогнем да изградите система от действия, символи, ценности, съобразени със съвременните световни тенденции, стила и стратегията на управление, които прилагате.

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА:

Създаване на организация и ред във фирмата, мотивиране на служителите, подобряване на имиджа на фирмата в очите на обществеността.