Оценка на служители

Предлагаме Ви възможността да проверите знанията и уменията на Ваши служители в областите: Търговия, Маркетинг, Управление на човешките ресурси, Набиране и подбор на персонал, Логистика, Счетоводство.

За целта е необходимо да направите свой акаунт като Работодател и изберете тестове, които служителите Ви да решат. Ще получите линк за всеки един от служителите. Изпратете им го. След като попълнят теста, Вие ще получите резултатите на Вашия имейл.

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА:

Получавате актуална информация за знания и умения на Ваши служители. Можете да използвате тази информация за обосноваване нива на работна заплата и атестиране.
Започнете оценката.