Професионална ориентация и кариерно развитие

Работейки от години в областта на Професионална ориентация и Кариерно консултиране създадохме теста ProCareer. След решаването му получавате информация за тип личностт, стил на работа, професионалните области на успех, професии и длъжности, на които ще имате желаната професионална реализация.

Така ще установите своите предимства и изберете образование и работа, в които ще сте пълноценни и полезни.

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА:

Ще имате увереността, че сте направили правилния избор, съобразен с Вашите способности и предпочитания.

Тестът за професионална ориентация и кариерно развитие е в полето Тестове за кариера на: www.businesstest.bg