Условия за ползване

Тук ще намерите условията, при които бихте могли да ползвате DBInterconsult.com. Ако не приемате условията посочени тук, моля не използвайте сайта! Използването на DBInterconsult.com ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. Ние се запазваме правото да ревизираме настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани на адреса на сайта.

  1. Съдържанието DBInterconsult.com e собственост на Консултантско дружество ДБ Интерконсулт. Всяко негово използване, без писменото съгласие е в разрив със Закона за авторското право и интелектуалната собственост.
  2. При регистрация DBInterconsult.com изисква информация, като имена, e-mail и др. и се задължава да не предоставя тази информация на трети страни.
  3. Вие декларирате, че данните предоставени от Вас при регистрацията са верни и пълни.
  4. Ако сте работодател Вие декларирате, че представлявате и сте упълномощено от организацията лице.
  5. Ако сте кандидат за работа, с изпращането на Вашата автобиография декларирате, че предоставяте своите лични данни доброволно и не възразявате те да бъдат предоставяни на трети лица- работодатели и посредници на пазара на труда само за целите на набирането и подбора.
  6. DBInterconsult.com не поема отговорност, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.
  7. DBInterconsult.com не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

Вие се съгласявате, че ще използвате DBInterconsult.com в съответствие с настоящите условия и действащото законодателство.