Одит на човешките ресурси

Извършвайки HR одит, ние анализираме системата за управление на човешките ресурси във Вашата фирма. Разработената от нашия екип методика предполага изследване всички страни на управлението на човешките ресурси, разкриване „тесните“ места, открояване проблемите, решаването им със съвременни методи.

Ползи за клиента:

Получавате точна, професионална оценка на системата за управление на човешките ресурси във фирмата, съпоставена с европейски и световни модели, и конкретни практически предложения за привеждането й в желано състояние.