Адриана Бояджиева

Съосновател на дружеството. Дългогодишен ръководител на направление Набиране и подбор. Специализирала по проблемите на професионалната ориентация в Шотландия. Административен директор на дружеството.

Read more

Доц. д-р Надя Ангелова

Доктор по икономика. Доцент в Университета за национално и световно стопанство-София. Ръководител на катедра „Управление“. Автор на десетки публикации по проблемите на мениджмънта и управлението на човешките ресурси. Тренер в обучения с екипи на наши и чуждестранни организации.

Read more

Доц. д-р Ангел Доралийски

Водещ български специалист в областта на управлението. Доктор по икономика. Доцент по проблемите на управлението. Редовен преподавател в Университета за национално и световно стопанство- София, хоноруван преподавател в Нов Български университет. Специализирал в Белгия, Великобритания, Финландия. Научен ръководител на докторанти

Read more

Проф. д-р Маргарита Харизанова

Един от първите български специалисти в областта на управлението на човешките ресурси. Доктор по икономика. Професор по проблемите на управлението. Редовен преподавател в Университета за национално и световно стопанство- София, ръководител на катедра „Управление“до2016 г. Специализирала в Белгия. Научен ръководител

Read more

Доц. д-р Драгомир Бояджиев

Доктор по икономика. Доцент по проблемите на управлението на човешките ресурси. Редовен преподавател в Университета за национално и световно стопанство – София, хоноруван преподавател в Нов Български университет /1998-2004/, Софийски университет /2002-2005/. Съосновател на Българската асоциация по управление и развитие

Read more