HR консултиране

От началото на работа ние сме фокусирани върху цялостния кръг услуги в управлението на човешките ресурси. Така сме максимално полезни за нашите клиенти във всички области на управлението на персонала.

Специфична особеност на нашата работа е използването на собствени методики. Някои от тях са публикувани, други са know-how на дружеството. Прилагането им през годините потвърди тяхната надежност и валидност.

Работата в целия спектър услуги позволява нашите клиенти да ползват екипа на дружеството за разрешаване на всеки проблем, свързан с техните служители в областите: