On-line кандидатстване

За да подготвите кандидатурата си Ви предлагаме Европейският формат CV, в български и английски вариант. Можете да ги използвате за да ни изпратите кандидатурата си.

С изпращането на своята автобиография, Вие декларирате, че предоставяте своите лични данни доброволно и не възразявате те да бъдат предоставяни на трети лица- работодатели и посредници на пазара на труда само за целите на набирането и подбора.

European Curriculum Vitae Format
english

Европейски формат на автобиография
български