Добре дошли в първото консултантско дружество в България, специализирано в управленско консултиране и управление на човешките ресурси.
От 1991 г. предлагаме услуги във всички области на управлението на човешките ресурси. Ключови фактори за нашия успех са професионален подход, умения и инструментариум, доказана консултантска практика с високо качество на оказваните услуги. Нашите решения помагат на клиентите ни да имат желани резултати в бизнеса и повишат своята конкурентоспособност.


За работодатели

Набиране и подбор

Извършваме набиране и подбор на специалисти от всички сектори на икономиката. Фокусирани сме за среден изпълнителски и мениджърски персонал, за топ мениджърски позиции. Предлагаме оптимални решения за привличане на кандидати и избор на най-добрия от тях в зависимост от спецификата

HR консултиране

От началото на работа ние сме фокусирани върху цялостния кръг услуги в управлението на човешките ресурси. Така сме максимално полезни за нашите клиенти във всички области на управлението на персонала. Специфична особеност на нашата работа е използването на собствени методики.

Обучение на персонала

Организираме и провеждаме обучения и тренинги в различни области. Използваме различни форми: лекции, дискусии, анализ на казуси, делови игри, прожекция на учебни филми, тестове, обсъждане и консултиране по проблемни ситуации. Тематиката, начинът на поднасяне, дискутираните примери, са изцяло практически насочени. Конкретната

On-line заявка

За ваше улеснение предлагаме да попълните електронна заявка за услугите, от които се нуждаете.

Заявка


За кандидати

Личностен профил

  Системата тестове ProProfile, очертава Вашия личностен профил. Получавате информация за силни страни, свързани с начин на работа. Разбирате дали сте подходящи за работа на определена длъжност. Преминалите теста се позиционират по 17 личностни характеристики, свързани с поведение на работното място.  Това позволява открояване на основни параметри

Професионална ориентация и кариерно развитие

Работейки от години в областта на Професионална ориентация и Кариерно консултиране създадохме теста ProCareer. След решаването му получавате информация за тип личностт, стил на работа, професионалните области на успех, професии и длъжности, на които ще имате желаната професионална реализация. Така ще установите своите

Измерване на знания и умения

Чрез системата ProSkills можете да тествате своите знания в областите: Управление на човешките ресурси; Маркетинг; Търговия на едро и дребно; Логистика; Счетоводство; Недвижима собственост. Имате възможност да получите сертификат и го приложете към документите си за кандидатстване. По този начин ще добавите