Проф. д-р Маргарита Харизанова

margarita_harizanovaЕдин от първите български специалисти в областта на управлението на човешките ресурси. Доктор по икономика. Професор по проблемите на управлението. Редовен преподавател в Университета за национално и световно стопанство- София, ръководител на катедра „Управление“до2016 г.

Специализирала в Белгия.

Научен ръководител на докторанти в областта на управлението. Автор на многобройни публикации по проблемите на мениджмънта в специализирания печат, статии, студии, учебници, монографии.