Етичен кодекс

Анализирайки спецификата на работата във фирмата на клиента и организационната й култура разработваме Етичен кодекс във вид на писмени правила, валидни за всички в организацията. Те касаят отношенията между служители, служители и мениджмънт, фирмата и обществото като цяло.

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА:

Получавате писмени правила за общуване, почиващи на справедливи, отзивчиви и не дискриминационни отношения. Имате етичните граници на поведение на служителите си и възможността да поощрявате спазването им или санкционирате отклонения.