За нас

МИСИЯ

Нашата мисия е въвеждане в българската практика на мениджмънт и HR консултиране, базирано на високи професионални стандарти, разширяване на общественото разбиране за необходимостта и ползите от тези дейности.

Изминалите години недвусмислено показаха правилността на избрания път. През 1991 г. бяхме първи в този сектор на консултантската дейност. Днес управленското и HR консултирането заемат своето достойно място на пазара на консултантски услуги в страната.

ФИЛОСОФИЯ

Фирмената ни философия разглежда хората като основен капитал на организацията, важен както материалните, финансовите и информационните й ресурси.

ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

Ориентация към клиента. Ние отделяме особено внимание на потребностите на клиентите ни и поставяме техните интереси над всичко. Досегашните ни успехи са основани на този водещ принцип.

Професионализъм. Това е ключът към нашия успех. Ние сме единственият екип в страната, чиято репутация се гради както на отличната работа с клиенти и търсещи работа, така и на авторството на редица книги и статии в областите, които работим, на разработени и внедрени собствени методики с принос в практиката на HR консултирането.

Новаторство. В нашата работа ние прилагаме най-новите постижения на световната практика, с отчитане спецификата на българските условия. Поддържаме разбирането, че бързото преодоляване на дистанцията между направеното в развити страни и нашата практика трябва да се базирана най-новите постижения на теорията и практиката.

Високо качество на оказваните услуги. Ние сме горди, че нашият професионализъм намира отражение в качеството на оказваните услуги. Качественото решаване проблемите на нашите клиенти позволява да създадем допълнителна стойност, която намира отражение в техните икономически показатели.

Конфиденциалност. Ние подхождаме отговорно към конфиденциалната информация, както по отношение на нашите клиенти, така и по отношение на кандидатите за работа.

Неотклонното спазване на принципите на работа, включването им като част от Етичния кодекс на дружеството в течение на годините ги превърна в сериозни конкурентни предимства.

КЛИЕНТИ

За изминалите години ние сме консултирали стотици български и чуждестранни фирми от всички области на бизнеса, сред които: Абът, АВВ Инженеринг, Аво-Белл, Адрес, Алу Пласт, Актемиум Беа Балкан, Аксиор, Арко Риал Естейт, Банксервиз, Бейкър Тили, Белведере, БПС, Брентаг, Булатса, Булгарреклама, Булгранит, Българска телекомуникационна компания, Бъргър, Геник кафе, Д&Д Експрес, Дамакра, Евростил, Елта Консултинг, Есте Клиник, И банк, Ин Тайм, Интеграл, Кантек, Кенар, Консумфарма, Крафт Фуудс, Мегатрон, Мечет, Общинска банка, Ол Чанелс Комуникейшън, Пица Хът, Проинласа, Ригли, Рош, Рувекс, Сентилион, Сименс, Сити Дизайн Център, Софарма, Стемо, Старбъкс кафе, Тим Вижън, Топлофикация, Флорекс, Централен кооперативен съюз, Юнион банк, Валина, Веломания, Вера 94

ЕКИП

Ние работим на екипен принцип за всяка една област от предлагани услуги. Екипът ни е съставен от високо квалифицирани специалисти, част от които работят в дружеството, друга са външни консултанти. Този начин на работа цели включване в консултантския процес на най-добрите специалисти в съответната област, които да намерят оптималните решения за нашите клиенти.

Доц. д-р Драгомир Бояджиев
Проф. д-р Маргарита Харизанова
Доц. д-р Ангел Доралийски
Доц-д-р Надя Ангелова
Адриана Бояджиева