Измерване на знания и умения

Чрез системата ProSkills можете да тествате своите знания в областите: Управление на човешките ресурси; Маркетинг; Търговия на едро и дребно; Логистика; Счетоводство; Недвижима собственост.

Имате възможност да получите сертификат и го приложете към документите си за кандидатстване.

По този начин ще добавите допълнителна стойност към автобиографията си, за да може бъдещият Ви работодател да я забележи сред останалите. Съвременните работодатели се интересуват повече от актуални знания и умения, отколкото от оценки в дипломата Ви.

Всичко това можете да направите он-лайн в секция Тестове за знания и умения на сайта www.businesstest.bg