Личностен профил

 

Системата тестове ProProfile, очертава Вашия личностен профил. Получавате информация за силни страни, свързани с начин на работа. Разбирате дали сте подходящи за работа на определена длъжност. Преминалите теста се позиционират по 17 личностни характеристики, свързани с поведение на работното място.  Това позволява открояване на основни параметри на трудово представяне, възможности за развитие, годност за работа на определена длъжност, успешна кариера.

Много работодатели използват нашите тестове за преценка на кандидати. Не чакайте те да поръчат тест за Вас, направете го първи. Така имате предимството да разберете личностния си профил и ако е необходимо да го усъвършенствате.

Тестовете ProProfile ще намерите в полето Личностни тестове на сайта www.businesstest.bg