Мотивация на персонала

Системата за усъвършенстване на мотивацията на служителите се основава на извършен анализ във фирмата на клиента по наша методика, разкриване на съществуващи проблеми, свързани с ефективната мотивация, разработване на мотивационен профил и конкретни предложения за усъвършенстване на мотивационния климат. Ние консултираме и въвеждаме в практиката съвременни мотивационни системи.

Ползи за клиента:

Разкриване на проблемни места в мотивацията на работещите, оказващи влияние на трудовото им представяне и трудови резултати. Получавате предложения какви действия да предприемете, за да подобрите мотивационния климат, увеличите удовлетвореността от работата и постигнете еднопосочност на интересите на работодатели и служители.