Професионална ориентация и кариерно развитие

Работейки от години в областта на Професионалната ориентация и Кариерно консултиране ние създадохме теста ProCareer. След решаването му получавате получава десет страници с  информация за тип личностт, стил на работа, професионални области на успех, примерни професии и длъжности за успешна професионална реализация.

Така ще можете да установите своите предимства и да изберете образование и работа, в които ще сте пълноценни и полезни.

Разработената от нас система за Професионална ориентация и Кариерно развитие включва две части:

Първата е решаване на теста ProCareer, който ще намерите в полето Тестове за кариера на www.businesstest.bg

След решаване на теста получавате 10 стр. доклад с личностен профил.

Втората част е кариерно консултиране, което може да бъде проведено и онлайн. Дискутира се информацията от Вашия профил, конкретизират се професионалните области, подходящи за Вас, образование, професия, длъжност, на които ще имате успех.

Преминаването на втората част от системата за Професионална ориентация е чрез предварително записване на телефон: 0888 608 650.

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА:

Ще намерите отговори на въпросите: Каква професия ми подхожда?, В коя област и длъжност ще се реализирам най-добре?, Как да направя успешна кариера?

Ще имате увереността, че сте направили правилния избор, съобразен с Вашите способности и предпочитания.