Системи за оценка

Задавате ли си въпросите: „Как работят моите служители?“, „Кои са причините за не добри резултати?“.

Отговор на тези въпроси дава системата за оценка. Изградена на основа световен опит, съобразена с българската специфика, тя включва:

  • Анализ на състоянието по оценяване във фирмата на клиента;
  • Разработване на методика, позволяваща оценка на работещите на основата на критерии и показатели, измерващи конкретната дейност;
  • Консултиране и методична помощ при внедряването на методиката.

Като съпътстваща услуга или отделно ние извършваме психологическа оценка на служителите. Анализираме индивидуални характеристики, личностна структура, умения за работа в екип, способности и възможности за справяне с трудовите задължения. Диагностицираме наличие на професионален стрес и нарушения в общуването в екипа, извършваме индивидуално консултиране при психологични и психосоциални проблеми на служителите, предламе практически действия за корекция и профилактика.

Вследствие на тази услуга редица наши клиенти предотвратиха синдрома на професионалното изчерпване на служителите си и появата на конфликти.

Ползи за клиента:

Получавате цялостна система за оценка на служителите. Прилагате я, анализирате постигнатите резултати. Притежавате реални критерии за полезност на работното място. Обвързвате системата за оценка със системите за възнаграждение и обучение. Повишавате мотивацията на служителите си.

Извършвате профилактика или корекция на психо-социални проблеми на служителите си, влияещи на мотивацията и ефективното изпълнение на поставените задачи.