Етичен кодекс

Анализирайки спецификата на работата във фирмата на клиента и организационната й култура разработваме Етичен кодекс във вид на писмени правила, валидни за всички в организацията. Те касаят отношенията между служители, служители и мениджмънт, фирмата и обществото като цяло. ПОЛЗИ ЗА

Read more

Организационна култура

Ние ще Ви помогнем да изградите система от действия, символи, ценности, съобразени със съвременните световни тенденции, стила и стратегията на управление, които прилагате. ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА: Създаване на организация и ред във фирмата, мотивиране на служителите, подобряване на имиджа на

Read more

Управленски системи

Услугите в областта на управленските системи включват: • Диагностика на системата за управление; • Анализ на организационна структура (нива, звена, връзки), консултиране на възможностите за оптимизацията й; • Разработване /оптимизация на организационна структура; • Оценка на ефективността на управленската система;

Read more